alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
Alarm

Kullanıcının ayarladığı zamanda içinde bulunan özel mekanizma sayesinde ses veya titreşimle kişiyi uyaran sistem. Mekanik saatler için çoğunlukla her alarmdan sonra tekrar ayarlanması gerekir.