alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
Bütünleşik Kronograf

Kronograf parçalarının mekanizmaya entegre biçimde üretilmiş olduğunu anlatan terimdir. Mekanizma tasarım aşamasından itibaren kronograflı olacak şekilde tasarlanmıştır, modüler olarak mekanizmaya eklenmiş herhangi bir parça yoktur. Mekanizmanın diğer parçaları da kronografın getireceği ilave yüke göre tasarlanmış ve üretilmiştir.