alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
C.O.S.C.

Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, yani Resmi İsviçre Kronometre Test Enstitüsü’nün kısaltmasıdır. Mekanizmalar bu merkezde türlü koşullar altında test edilir. Testler sonucunda önceden belirtilen hassasiyet aralığında çalışabilenler “kronometre” sertifikası almaya hak kazanırlar ve bu durum kadranda açıkça belirtilir. Mekanik ve pilli saatler için farklı test koşulları geçerlidir.