alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
Cenevre Mührü – Geneva Seal

İsviçre’nin Cenevre Kantonu sınırları içerisinde üretilmiş ve yüksek saatçilik standartlarına uyan saatlerin mekanizmalarına verilen bir derecedir. Bu mührü mekanizmaya basabilmek için üreticinin sıkı kurallar içeren ve görsellik ile alakalı bir takım gereklilikleri uygulamış olması gerekir. Mühür, diğer sertifikalar veya standartların aksine mekanizma hassasiyet değerleri açısından herhangi bir kısıtlama getirmez.