alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
Chaton – Yüksük

Çarkların bağlı olduğu pimler sentetik taşlarla çevrelenerek baskılara sabitlenir. Taşlar sertliklerinden dolayı aşınmaya karşı çok dayanıklılardır, ayrıca yağlanarak pimin etrafındaki sürtünmeyi azaltırlar. Chaton’lar, yüksük görünümlü parçalar, taşları çevreleyerek baskı plakası üzerinde yerlerini sabitleştirirler, bazen konumlarını daha da sağlamlaştırmak için iki veya üç adet vida ile sıkılaştırılırlar.