alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
Çift Zaman Göstergesi

Aynı anda iki farklı zamanın kadranda gösterilmesi için ilave bir akrep veya GMT kolundan faydalanılır.