alexa Terminoloji Detay | HOROBOX
Dairesel Dekor

Genellikle ana plaka ve baskıların üzerine özel uçlu dremel yardımıyla uygulanan bir süsleme çeşididir. Geçmişte, üretim teknolojilerinin henüz bu denli iyileşmediği zamanlarda, olası pas ve çapak sorunlarını önüne geçebilmek amacıyla yapılmıştır, ancak günümüzde mekanizma için sadece görsel özellik taşımaktadır.