alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Takimetre Skalası

Kronograf saniye kolu veya sadece bu iş için ayrılmış özel bir kol yardımıyla mesafe ölçmeye yarayan sistemin ismidir. Kadranın etrafında veya dış bezelde yer alan takimetrik skala üzerinde bulunan sayılar ölçüm işlemini kolaylaştırır. Ölçüme başlandığı andan itibaren 1000 birimlik yol kat edilir. Yol bittiğinde saniye kolunun gösterdiği sayı aracın o süre zarfı içindeki ortalama hızını gösterir. Eğer 1000 metre yol gidildiyse gösterilen değer aracın kilometre cinsinden, 1000 mil yol gidildiyse gösterilen değer aracın mil cinsinden ortalama hızıdır. Takimetrik skala, kronograflı ve spor tasarımlı saatlerde oldukça sık karşılaşılan bir detaydır.