alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Mono Hand – Mono Pulsante

Saatin akrep ve yelkovan yerine sadece akreple gösterimi için kullanılan terimdir. Dakika gösterimi için saat indeksleri arasındaki ince çizgilerden yararlanılır. Saat kolunun ucu genellikle oldukça ince tasarlanır, bu sayede mümkün olan en hassas saat okuma işlemini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.