alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Retrograde Gösterge

Kadran üzerindeki herhangi bir ibrenin 360 derece atarak tam tur dönmesi yerine belirli bir açıya kadar ilerlemesi ve sonrasında başlangıç noktasına geri dönerek işlevini yerine getirmesidir. Retrograde göstergeler kadranda görsellik ve/veya yerden tasarruf amacıyla kullanılırlar.