alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Rotor

Otomatik kurgulu mekanizmalarda saatin sürekli olarak kurulmasını sağlayan, çoğunlukla mekanizmanın arka tarafından bulunan ağırlığın ismidir. Tek veya iki yöne kurma yapabilirler. Tek yöe kurma yapanlar, kurma yapılmayan tarafa doğru hızlı bir şekilde döneceğinden saatin titremesine sebep olabilirler, bu bir arıza değildir, saate özgü karakteristik bir durumdur, en bariz örneklerinden biri de ETA Valjoux 7750’de görülebilir. Rotor, mekanizmanın merkezinde veya tasarımına bağlı olarak başka bir bölgesinde bulunabilirler. Merkezde bulunmayan rotorlar yerden tasarruf etme amaçlı daha küçük çapta olurlar ve micro-rotor olarak adlandırılırlar.