alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Zaman Denklemi – Equation of Time

Gerçek güneş zamanı ile ortalama güneş zamanı arasındaki farka verilen isimdir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi eliptik olduğu için gerçek güneş zamanı saatimizde gösterilen ortalama güneş zamanında farklı olur ancak günlük hayatta ortalama güneş zamanı esas alındığından bu fark dikkate alınmaz. Bu iki zaman yıl boyunca sadece 4 kere eşitlenir. Geri kalan günlerde ise aralarındaki fark +16 ile – 15 dakika arasında değişmektedir. Bu değişiklik kadrandaki göstergeler yardımıyla kullanıcıya aktarılır.