alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Zemberek

Tulumba içindeki sarmal yaya verilen isimdir. Saatin kurma sistemi tarafından sıkıştırılır, açılma isteği kontrollü bir şekilde gevşetilerek saatin çalışması sağlanır. Çoğunlukla Nivaflex adı verilen, demir, nikel, kobalt ve berilyumdan oluşan bir alaşımdan üretilir. En büyük özelliği maksimum ve minimum gerginlik arasındaki enerji salınım farkının hassasiyete ciddi şekilde etki etmeyecek kadar az olmasıdır.