alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Silisyum

Henüz saat endüstrisinde yeri yeni olsa da işlevselliği yadsınmaması gereken silisyum, anti manyetik özelliği ve aşınmalara karşı yüksek direnciyle bazı markalara ait mekanizmaların balans ve pandül kısımlarında kullanılmaktadır.