alexa Terminoloji Detay | HOROBOX

Tulumba

Saatin enerjisini depolayan ana sistemin ismidir. Zemberek ile beraber içindeki sarmal yayın sıkıştırılmasıyla enerjiyi depolar ve kontrollü salınım için balansa doğru çarklarla iletir. Tulumbanın büyüklüğü ve sayısı saatin güç rezervinin belirlenmesinde aktif rol oynar.